Browsing Tag

Dell Latitude 5420 Rugged cu

Dell Latitude 5420 Rugged

Phân tích máy tính xách tay Dell Latitude 5420 Rugged (i7-8650U, AMD RX 540) Cứng nhưng mỏng. Rugged Notebooks k được biết đến với cấu ảnh mảnh dẻ, nhưng Dell Latitude 5420 Rugged nỗ lực tiết kiệm mọi thứ trong khi luôn luôn duy trì…