Browsing Tag

Dell Chromebook 11 3181

Dell Chromebook 11 3181

Đánh giá máy tính xách tay Dell Chromebook 11 3181 (Celeron N3060) Chất lượng thấp. Chromebook 1. tiêu chuẩn của Dell để lại khá là nhiều ước muốn. Một màn hình chất lượng thấp và tạo giá rẻ kéo thiết bị xuống. bên cạnh đó, các giới…