MÁY TÍNH HP WORKSTATION Z800 DUAL CPU X5650 12 LÕI 24 LUỒNG

12,800,000

MÁY TÍNH HP WORKSTATION Z800
MÁY TÍNH HP WORKSTATION Z800 DUAL CPU X5650 12 LÕI 24 LUỒNG

12,800,000